Heraldiksidan

Här tänkte jag berätta lite om heraldik...
Än så länge finns det bara några få vapen här. Kanske blir det några till...

 

 

Gyllenstierna

gyllenstierna.gif

Gyldenstierne var från början en Nordjylländsk stormannaätt från trakterna kring Limfjorden.

Även om vapenenbilden är väldigt enkel så har vapnet precis som en hel del andra vapen från medeltiden varierat en del. Stjärnan har ibland varit av silver och ibland har den även varit störtad, dvs upp och nedvänd.

Den svenska grenen av ätten har stjärnan störtad och av guld i sitt vapen.

Sköld: I blått fält en sjuuddig stjärna av guld.
Hjälmprydnad: Två beväpnade armar hållande i en spegel besatt med påfågelfjädrar

Vasa

vasa.gif

Ätten framträder i Uppland på 1300-talet genom fogden och häradshövdingen Nils Kettilsson. Namnet Vasa började inte användas förrän i slutet av 1500-talet.

Vasaättens vapen har förekommit i många olika varianter. Sköldemärket har framställts på olika olika sätt och i varierande ställning, även färgerna kan ha varierat. Dessutom råder det osäkerhet om vad sköldemärket egentligen ska föreställa. Ska det vara ett risknippe, en orrstjärt, ett schackspelstorn, en dystlansspets, eller möjligen en sädeskärve?

Gustav Vasa lät efter sitt trontillträde ändra vapenbilden genom att låta vasen vara av guld och placera den på sin möderneätts (Ekaätten) vapen (som var styckad i blått, silver och rött).

Sköld: I fält av guld en svart vase.
Hjälmprydnad: Vasen mellan två buffelhorn.

Urup

urup.gif

Släkten har sitt namn efter sitt stamgods Urup eller Ugerup i Skåne. Vädurshornets läge på skölden har varierat.

Sköld: I fält av silver ett rött nedåtböjt och sinistervänt vädurshorn.
Hjälmprydnad: Två röda vädurshorn med eller utan en påfågelfjäderbuske mellan sig.

Ulfstand

ulfstand.gif

Släkten har sitt namn efter "tänderna" på skölden. Dessa har varierat i antal, och även vad som varit svart och silver har varierat (möjligtvis oavsikligt). Hjälmprydnadens buffelhorn har även gjorts med ett svart och vitt zig-zag-mönster. Hornen har också ibland varit besatta med påfågelfjädrar och även ibland med en påfågelfjäder mellan hornen.

Sköld: I fält av silver två och en halv svarta dextervända spetsar.
Hjälmprydnad: Två buffelhorn delade i silver och svart, respektive svart och silver.

Till portalen