Glimmingehus

Här är ett försök att visa kopplingen till Glimmingehus...

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499 av Jens Holgersen Ulfstand och stod färdigt 1506. Stenmästare (arkitekt, bildhuggare) var den nordtyske mästaren Adam van Düren.

Gården Glimminge var sätesgård åtminstone från början av 1400-talet, troligen tidigare. Den förste kände ägaren är Jens Holgersen (Urup), som innehade gården vid 1300-talets mitt. Glimminge ärvdes därefter av hans dotter Christence Jensdatter, som var gift med Gert Minckwitz (Ulfstand).

Jens Holgersen Ulfstand innehade stora jordegendomar i Skåne, var länsherre över Gotland, var den danska kungens kapare med räder mot den tyska Östersjökusten under kriget mot Hansan, han blev riddare, riksråd och riksamiral.

Efter Jens så var det sonen Börge som ägde Glimmingehus, och efter honom kom en massa andra också, men de är inte med i det här släktträdet...

Ulfstand

 

Urup

Jens Holgersen ( -1392)

Gert Ulfstand (ca 1334- )

Christence Urup (1625-1645)

Henrik Ulfstand (ca 1370-1439)

Holger Ulfstand ( -1485)

Jens Ulfstand (ca 1450-1523)

Lisbet Ulfstand (ca 1505-1540)

Sidsel Ulfstand (ca 1510-1575)

Beate Bille (1526-1605)

Steen Bille (1527-1586)

Regitze Gyldenstierna ( -1576)

Lisbeth Sested (1555-16xx)

Axel Brahe (1550-1616)

Claus Bille (1574-1647)

I Parsberg (1582-1655)

Karen Brahe (1598-1631)

Elisabet Bille (1608-1628)

C Walkendorff (1621-1690)

E Barnekow (1625-1645)

Hans Walkendorff (164x-1716)

G C Walkendorff (1682-1739)

C Walkendorff (1721-1789)

A M Walkendorff (1758-18xx)

Mårten Lind (1787-18xx)

Johanna Lind (1828-19xx)

Gustaf Käll (1864-1902)

Jenny Axelsson (1887-1985)

Menu

Andra släktträd.